Cabinet Avocat Varzaru Ion

Cum te poate ajuta un avocat ȋn a rezolva situațiile legate de un dezvoltator imobiliar?

Atunci cȃnd ȋți dorești o casӑ, reușești sӑ contactezi mai mulți dezvoltatori imobiliari și sӑ alegi unul care ȋți propune mai multe beneficii pe care tu le cauți. Astfel, poți achita suma ȋntreagӑ de bani sau poți achita un avans, conform cererii dezvoltatorului. Ȋnsӑ, de foarte multe ori, termenele sunt ȋncalcate, proprietatea este diferitӑ fațӑ de promisiune, finisajele sunt altfel sau pereții sunt mai subțiri, etc. Indiferent de situația existentӑ, un avocat specializat te poate ajuta sӑ obții banii sau alte beneficii promise. Varzaru.ro ȋți stӑ la dispoziție pentru orice fel de problemӑ apӑrutӑ ȋn sfera relației cu un dezvoltator imobiliar. Iatӑ cȃteva informații legate de rolul avocatului ȋn situațiile neplӑcute dintre tine și dezvoltatorul tӑu imobiliar:

Care sunt principalele motive pentru care vrei sӑ apelezi la un avocat ȋn cazul unei neplӑceri cu un dezvoltator imobiliar?

Cele mai importante motive pentru care ai nevoie de un avocat ȋn situațiile legate de dezvoltatorii imobiliari, sunt cele care se ȋncadreazӑ la pierderi de bani, la avans sau la ȋntreaga sumӑ de bani existentӑ. Alte probleme care pot apӑrea sunt cele legate de termenul de terminare pentru casӑ sau bloc. De asemenea, dezvoltatorii imobiliari pot sӑ promitӑ anumite beneficii și sӑ nu le acorde sau sӑ facӑ pe parcurs schimbӑri care nu sunt legale. Pentru toate aceste cazuri, este bine sӑ apelezi la un avocat specializat, care ȋți va putea recupera banii sau care te va ajuta sӑ rezolvi situația.

Avocatul ȋți poate recupera avansul dat

Atunci cȃnd ai dat un avans și dezvoltatorul imobiliar nu a fost gata la termenul din contract, poți obține avansul ȋnapoi cu ajutorul avocatului tӑu. De asemenea, poți sӑ ȋți recuperezi avansul atunci cȃnd ți s-a promis un anumit tip de proiect, iar ceea ce ai primit, a avut diferențe notabile. Existӑ clauze din contract care te pot ajuta sӑ ai parte de sumele de bani investite, dacӑ nu ești mulțumit/ӑ de rezultat. Ai nevoie de reprezentare juridica fata de un dezvoltator imobiliar pentru a avea toate șansele de a cȃștiga ceea ce ți se cuvine.

Un avocatde la Varzaru.ro reușește sӑ ȋl tragӑ la rӑspundere și sӑ ȋți acorde penalitӑțile din contract

Este important sӑ știi cӑ ai anumite drepturi și cӑ poți sӑ recuperezi banii sau chiar poți sӑ primești compensații financiare pentru nerespectarea clauzelor impuse de lege. Un avocat bun te poate susține sӑ ȋți primești drepturile și sӑ beneficiezi de sumele de bani promise.

Avocatul te apӑrӑ ȋmpotriva nedreptӑților și abuzurilor legate de termenele date și nerespectate

Existӑ foarte multe abuzuri pe care dezvoltatorii imobiliari le pot face, aceștia reușesc sӑ facӑ multe tipuri de nedreptӑți. Dacӑ apelezi la un avocat, vei putea cȃștiga ceea ce este scris ȋn contract și nu vei fi pus/ӑ ȋn situații neplӑcute. Avocații Varzaru.ro te ajutӑ sӑ îți recuperezi banii doriți, sӑ ai parte de respectarea contractelor impuse și sӑ nu ai parte de probleme legate de termenele din proiect.